Image

Historien om Special 

Vi elsker at eksperimentere og teste nye øl opskrifter, så vi købte et lille system til at teste vores nye ideer. Hvis vi finder en øl, vi synes er fantastisk, deler vi den med jer alle. Vi håber du vil give os feedback, som vores brygger udtrykker det, ærlig kritik er den bedste form for produktforbedring uanset gode eller dårlige kommentarer.
Special brygges og produceres to gange om året. Hver produktion består af 3 unikke øl.
1: Forår/sommer frigives medio marts, tilgængelig indtil september
2: Efterår/vinter frigives medio oktober, tilgængelig indtil februar
Special blev skabt for at involvere flere mennesker i vores produktudviklingsproces og har vist sig at være til stor gavn for Bryghuset Solvognen. GRANDAD, PORTUGØL og VINTERØL var alle Specialbryg fra Solvognen. 1000 tak til vores kunder, bryggeriets venner og vores besætning for at hjælpe Bryghuset Solvognen i vores stræben efter at lave den bedste øl til folket.
Vi har tilføjet unikke QR-koder til alle vores etiketter. Hver øl har en dedikeret side på vores hjemmeside, som du kan få adgang til ved at scanne QR-koden på flasken. I mange tilfælde er der information på hjemmesiden, som ikke er på flasken på grund af pladsmangel. Special er unik i denne situation: Informationen om Specialøl findes kun online eller ved at scanne QR-koden.
Den tyske Reinheitsgebot eller renhedslov, som er verdens ældste fødevaresikkerhedslov, der stadig eksisterer, fejrer i år sit 501 års jubilæum. Vedtægten begrænser tyske og mange nye ølbryggere til kun fire ingredienser: malt, humle, gær og vand. Bryghuset Solvognen tilslutter sig denne lov, fordi den vil ”Keep It Simple”.

God fornøjelse!

English Special Story

We love to experiment and test new beer recipes, so we bought a small system to test our new ideas. If we find a beer we think is great, we share it with y’all. We hope you will give us feedback, as our brewer puts it, honest criticism is the best form of product improvement regardless of good or bad comments.
Special is brewed and produced twice a year. Each production consists of 3 unique beers.
1: Spring/Summer released Mid March available until September
2: Fall/Winter released Mid October available until February
Special was created to involve more people in our product development process and has proven to be of great benefit to Bryghuset Solvognen. GRANDAD, PORTUGØL and VINTERØL were all Solvognen Special brews. 1000 thanks to our customers', friends of the brewery and our crew for helping Bryghuset Solvognen in our quest to make the best peoples beer.
We have added unique QR codes to all of our labels. Every beer has a dedicated page on our website that can be accessed by scanning the QR code on the bottle. In many cases there is information on the website that is not on the bottle due to space constraints. Special is unique in this situation: the information about Special beers is only found online or by scanning the QR code.
The German Reinheitsgebot, or purity law, which is the world's oldest food safety law still in existence, celebrates its 501st anniversary this year. The statute limits German and many early new world beer brewers to just four ingredients: malt, hops, yeast and water. Bryghuset Solvognen subscribes to this law because it will Keep It Simple.

Enjoy!

SP1

SPECIAL 1

SP2

SPECIAL 2

SP3

SPECIAL 3

SP4

SPECIAL 4